Buscar este blog

2013/06/28

La Plataforma 3MB recurre la declaración de interés general de las obras del proyecto de incineración de Pórtland de Olazti / 3MB Plataformak errekurtsoa jarri dio Olaztiko Portland enpresaren errausketa proiektuaren lanak interes orokorreko izendatzeari3 Mugak Batera Plataformak errekurtsoa jarri dio, Olaztin hondakinak erraustu ahal izateko Portland-en UPrS-aren lanak interes orokorreko izendatzen dituen Nafarroako Gobernuak emandako Dekretuari.

Izendapen hori, udal araudiak eta egin beharreko lanen eta azken finean Portland-en hondakin kudeaketa jarduera berriaren inguruko bestelako edozein kontrol neurri baztertzeko ahalegin bidegabearen amaiera besterik ez da.

Zementu-fabriken ekoizpena gutxitzea eta bertan hondakin errausketaren igoera ikusgarria, eta aldi berean, lanpostu murrizketa elkarren eskutik etorri dira. 2007. urtean zementu fabriketan hondakin errausketak erregaiaren % 4,2 ordezkatzen bazuen, 2012an % 24ra iritsi da eta enplegua berriz 7.200 lanpostutik ia erdiraino gutxitu da epe berean.

Hala ere, enpresak ematen duen justifikazioa bere proiektua UPrS (Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala) lehenik eta orain hondakinak errausteko egin beharreko berrikuntzak interes orokorreko izendatzeko, gezurretan oinarritzen da. Lanpostuak mantentzea aipatzen du eta denok ikusi dugu nola izendapenak jaso ondoren langileak kaleratu dituen eta zementu-fabrikako ia langileriaren erdia eta harrobietako gehiena kaleratzeko asmoa iragarri duen.

Ez da onargarria Portland-ek berriz ere Nafarroako Gobernua engainatu nahi izatea, beste fabrikekiko berak aipatzen duen ustezko lehiakortasun hori lortu nahiaren azpian, errausketa eta kaleratze gehiago besterik ez dagoela ezkutatuz.

Interes orokorrekoa izendatzea, tartean dagoen interes guztien azterketa sakona egin ondorengo erabakia izan beharko litzateke, batez ere ondorioak jasango dituztenenen interesena, eta ez egin den moduan, enpresa pribatu baten interes ekonomikoak soilik aintzat hartzen dituen erakunde publiko baten esku dagoen erabakia.

Herritarren osasunean izango duen eragina, horrelako instalazioen inguruan gaixotasunak ugaritzen direla ziurtatzen duten ikerketak eta ingurumenari eta beste garapen eredu batzuei eragindako kalteak kontuan hartu behar dira. Udalen, mankomunitateen, gizarte eragileen, garapen agentzien, landa-etxeen, nekazal eta abeltzain sindikatuen, … iritziak kontuan hartu behar diren bezalaxe.

Eta egia esan, interes orokorra, hau da, herritarren egiazko interesa ez da kontuan izan.

3·Mugak Batera Plataformak, Dekretuaren deuseztasuna edo subsidiarioki bere baliogabetasuna eskatzen du.
   __________________________________________________________


La Plataforma 3 Mugak Batera ha recurrido el Decreto del Gobierno de Navarra mediante el que se declaran de interés general las obras del PrSIS de Pórtland para que pueda incinerar residuos en Olazti.

Esa declaración es la culminación de una sinrazón para dejar al margen las normativas municipales y todo tipo de control local sobre las obras, y en general, sobre la nueva actividad de gestión de residuos de Pórtland.

La bajada de producción de las cementeras ha ido acompañada por un aumento espectacular de la quema de residuos en las mismas y el correlativo adelgazamiento de sus plantillas. Si en el año 2007 la quema de residuos en cementeras representaba el 4,2%, en 2012 ese porcentaje ha pasado a ser del 24%, mientras el empleo ha pasado de 7.200 personas. a prácticamente la mitad en ese periodo.

Sin embargo, la justificación que hace la empresa para que su proyecto sea declarado como PrSIS, (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal), y ahora las obras necesarias para quemar residuos, como de interés general, está basada en premisas falsas, que hacen referencia al mantenimiento de puestos de trabajo, cuando lo cierto es que, una vez obtenidas las citadas declaraciones, ha despedido o anunciado el despido de casi la mitad de la plantilla en la cementera y de la mayor parte en las canteras.

No es de recibo que Pórtland quiera una vez más engañar al Gobierno de Navarra ocultando que esa supuesta posición de igualdad competitiva con respecto a sus competidoras, representa más incineración y más despidos en sus en plantas.

La declaración de interés general debe provenir de la conclusión a la que se llega después de haber analizado todos los intereses en juego, principalmente los intereses de quienes vayan a ser los afectados por esa actividad y no , como se ha hecho, de la mera voluntad de un ente público que no ha sopesado más que los intereses económicos de una empresa privada.

Se deben sopesar las afecciones a la salud pública y los informes que certifican el aumento de patologías cerca de estas instalaciones, afecciones al medio ambiente, a otras formas de desarrollo. Se deben tener en cuenta las posiciones de los ayuntamientos, mancomunidades, agentes sociales, Agencias de Desarrollo, Casas Rurales, sindicatos agrícolas y ganaderos…

Desde luego no se ha valorado ese interés general que debe ser el interés general de las ciudadanas y ciudadanos.

La Plataforma 3mugak Batera solicita  la nulidad del Decreto o subsidiariamente su anulabilidad. 
2013/06/19

Incineración de residuos en cementeras

Un pingüe negocio, con graves consecuencias ambientales.

Carlos Arribas, Ecologistes en Acció del País Valencià. 

Revista El Ecologista nº 76.

 

2013/06/09

Denuncia ante el Fiscal General del Estado Estatuko Fiskal Nagusiaren aurrean jarritako salaketaDenuncia ante el Fiscal General del Estado D, Eduardo Torres-Dulce

Denunciante, Madres y Padres de las zonas afectadas por la actividad de la fábrica de Pórtland de Olazagutía.

Denunciado. Gobierno de Navarra, Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

El científico titular del CESIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) Fernando Palacios estuvo ayer en Altsasu, para explicar las líneas generales de la denuncia.

Los hechos que se denuncian son:

La tramitación del procedimiento de la nueva Autorización Ambiental concedida a la cementera de FCC de Olazti y el apoyo por parte del Gobierno de Navarra a un proyecto de gestión de residuos en una ubicación tan próxima a las poblaciones humanas, que hacen incompatible el proyecto con la protección de la salud de las personas y el medio ambiente y la incompatibilidad de dos altos cargos del Gobierno de Navarra contratados por Cementos Pórtland Valderrivas.
Basados en:

En la actuación del Gobierno de Navarra ha sido premeditada y no existe atenuante por desconocimiento ni por ningún otro motivo.

La defensa del interés público no pasa por desarrollar una legislación regional contraria a los preceptos establecidos en la legislación de referencia.

Las consultas a la ciudadanía  a través de procesos de participación pública son obligatorias en estos procesos que a la postre determinan el emplazamiento para la gestión de los residuos.

Irresponsabilidad de los cargos públicos y administrativos por poner en peligro la salud de las ciudadanas y  ciudadanazos y su medio de vida.

Parcialidad en las actuaciones del Gobierno de Navarra con respecto a Pórtland.

El rechazo de la ciudadanía, instituciones y agentes sociales respecto a la imposición de la actividad de gestión de residuos de Pórtland.

Los denunciantes continuarán recogiendo firmas de adhesión a la denuncia en una campaña que se prolongará todo el verano.

En Altsasu a 7 de junio de 2013.
Eduardo Torres Dulce Estatuko Fiskal Nagusiaren aurrean jarritako salaketa

Salatzailea: Olazagutiako Portland lantegiaren jarduerak eragindako eskualdeetako gurasoak.

Salatua: Nafarroako Gobernua, Lehendakaritza, Justizia eta Herrizaingo Saila

CESIC-eko (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) zietzialari titularra den Fernando Palacios Altsasun izan zen atzo, salaketaren nondik norako nagusiak azaltzeko.

Salatzen diren ekintzak hauexek dira:

Olaztiko FCCren zementu fabrikari emandako Ingurumen Baimen berriaren tramitazio prozedura eta herriguneetatik hain hurbil dagoen toki batean hondakinak kudeatzeko proiektuari Nafarroako Gobernuak emandako babesa, proiektu honen eta pertsonen osasunaren eta ingurumenaren zaintza aldi berean ezinezkoak direlako eta Cementos Portland Valderrivasek kontratatutako Nafarroako Gobernuko bi goi karguren bateraezintasuna.

Honetan oinarriturik:

Nafarroako Gobernuaren jokaera aldez aurretik pentsatua izan da eta ez dago ezjakintasun edo beste edozein arrazoi aringarririk.

Interes orokorraren defensa ezin da erreferente den legedi nagusiaren aurkako beste tokiko araudi batzuk garatuz egin.

Heritarrei galdetzea, partehartze publikoen bidez nahitaezkoa da,  prozedura hauetan zehazten delako azken finean non kokatuko den hondakin kudeaketa.

Kargu publiko eta administrazio karguen ardura eza, herritarren osasuna eta hauen ogibidea arriskuan jartzeagatik.

Nafarroako Gobernuaren alderdikeria Portlandekiko jokaeran.

Portlanden hondakinak kudeatzeko jarduera honen inposizioaren aurrean, herritarrek, erakundeek eta gizarte eragileek adierazi duten gaitzespena.

Salatzaileek salaketa honen aldeko sinadura bilketari ekingo diote uda guztian luzatuko den ekimenean.

Altsasun, 2013ko ekainaren 7an 


2013/06/01

KONTZENTRAZIOA-CONCENTRACIÓNMinbiziaren ekoizpen faktoria Nafarroan


 Hondakin errausketak garapen beste eredu batzuk kaltetzen ditu, baliabideak xahutzen dituen jarduera da eta osasunerako hain da kaltegarria, Tafallako eta Tuterako udal talde guztiek bat egin zutela zonalde horietan burutu ez zedin, azkenik eta zorionez baztertua izan delarik.

Baina Nafarroako Gobernuak hortxe dauzka 140.000 tona bere Hondakin Planean (HKNPI) eta ez du erraustea ez den beste irtenbiderik aurreikusi. Horretarako, FCCren Olaztiko zementu-fabrikarekin hitzarmena sinatu du, bertako instalazioetan hondakinak erraustea sustatzea xede duelarik eta Nafarroatik kanpoko lurraldeetako hondakinak erretzea ere baztertu gabe, Arabakoak adibidez. Arabako Hondakin Planak, lurralde horretan hondakinak erretzea debekatu eta berrerabiltzean eta konpostatzean oinarritutako hondakin kudeaketa ereduen aldeko apustua egiten du.

Eta bitartean Nafarroako Gobernuak, orain arte sekula erabili ez den prozeduraz baliatuz eta multinazionalaren negozio zikinaren mesedetan, udal autonomia eta inguruko eskualdeetako udalen borondatea gupidarik gabe zanpatu du,  UPrS-a (Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala) onartuz eta zementu-fabrikan burutu beharreko lanak interes orokorrekoak deklaratuz, horrela instalazio horietan hondakinak erre ahal izateko. Eta horren guztiaren ondorioz, denon artean galarazten ez badugu behintzat, zementu-fabrika hori Nafarroa osoko minbizi ekoizle handiena bihurtuko da.

Hondakinak errausten dituen zementu-fabrika batek, baztertua izan den Energia Balioztatzeko Plantak baino 20-30 aldiz gaitasun handiagoa du gasak isurtzeko eta hedatzeko garaian. Bere instalazioetan burutuko den jarduera, hondakin errauskailuak arautzen duen  dekretu berberaz arautuko da, baina zenbait kutsatzaile arriskutsuren isurpen mugak HKNPI-ak egokiena bezala aurreikusten zuen eta Tafallan nahi izan ez duten azken teknologiadun plantan ezarritako mugak baino hiru aldiz handiagoak izanen dira. Bailararen behe aldean, parke naturalez inguraturik, kokatuko diren instalazio horiek gainera, Olaztiko ikastetxe publikotik 460 m-ra egonen dira eta herri osoa bera HKNPIak ezartzen duen 1.000 metroko segurtasun eremuaren barne sartzen da. Azken finean, multinazionala izan da hondakinak errausteko instalazioak Nafarroan non kokatu erabaki duena.

Ehunka ikerketa medikuk eta zientifikok berretsi dute errausketa prozesuan isurtzen diren kutsatzaileekin lotuta dauden minbizi ugari hartzeko arriskua biderkatu egiten dela faktoria hiltzaile hauen ondoan, eta haurrak direla ondorio latzenak jasaten dituztenak.

Arazoa aldamenekoaren etxean dagoenean, ezin gara beste aldera begira geratu. Hori ez du inork nahi eta badira errausketarik gabe hondakinak kudeatzeko beste  eredu batzuk, lanpostuak sortuko lituzketenak gainera, Portlandek aldiz, errausketa gehiago eta langileen kaleratze gehiago besterik proposatzen ez duen bitartean.

Nafarroako herritar guztiei, erakundeei, alderdi politikoei eta sindikatuei, zer-nolako basakeria den hau ohartzeko eskatzen diegu. Eta horrelako egoera beste inori inon ez egokitzeko gure nahiarekin batera, zera eskatu nahi dizuegu: zuen buruak hondakinak zuen etxe ondoan erretzerik nahi ez duzuela esaten badizue, zuen bihotzak besteen etxe ondoan erretzea ere nahi ez duzuela esan diezazuela.

La  factoría de producción  de cáncer en Navarra


La quema de  residuos afecta negativamente  a otras formas de desarrollo, es una práctica que despilfarra recursos y es tan peligrosa para la salud  que ha hecho que todos los grupos municipales de Tafalla y Tudela  rechazaran  que se realizara en sus zonas, donde felizmente ha sido descartada.

Pero el Gobierno de Navarra  sigue teniendo 140.000 toneladas en su Plan de Residuos (PIGRN), a los que no ha buscado otra solución que no sea su quema. Para ello ha firmado un acuerdo con la cementera de FCC de Olazti cuyo objetivo es fomentar la quema de residuos en las instalaciones de la cementera, no descartándose el que pueda quemar residuos provenientes de fuera de Navarra, por ejemplo de la vecina Álava, donde su Plan de Residuos prohíbe quemarlos en su territorio y apuesta  por otros modelos de gestión de residuos basados en la reutilización y el compostaje.

Al mismo tiempo el GN, en un acto sin precedentes nunca antes utilizado para favorecer el sucio negocio de una multinacional, ha aplastado de la forma más brutal  la  autonomía municipal  y la voluntad de los ayuntamientos de las zonas afectadas mediante la aprobación de un PrSIS  y la declaración de interés general de las obras necesarias en la fábrica de cemento para que pueda quemar los residuos en sus instalaciones. El resultado es que esa fábrica, si entre todas y todos no lo evitamos,  se va a convertir en la mayor factoría de producción de cáncer de toda Navarra.

Porque una cementera  donde se queman residuos tiene una capacidad de emisión y dispersión de gases  entre 20 y 30 veces mayor que la Planta de Valorización Energética descartada. La actividad que se realizará en sus  instalaciones estará regulada ahora  por el mismo decreto que regula a las incineradoras de residuos, pero los límites de emisión para algunos de los peligrosísimos contaminantes  triplicarán los límites establecidos para  la  planta de última tecnología  definida en el PIGRN como la más adecuada para quemar, que no han querido en Tafalla. Además, esas instalaciones que quedarán enclavadas en el fondo de un valle, rodeado de Parques Naturales, estarán situadas a 460 m del colegio público de Olazti, pueblo que en su totalidad queda dentro de los 1000m de alejamiento a las poblaciones que establece el PIGRN. En definitiva ha sido la multinacional quien ha ubicado las instalaciones para la quema de residuos en Navarra.

Cientos de estudios médicos y científicos  concluyen que  la posibilidad de contraer todos los tipos de cáncer asociados a los contaminantes que se emiten en un proceso de combustión de residuos se multiplica cerca de estas factorías de matar, donde los más afectados son los niños.

No podemos mirar para otro lado cuando el problema lo tienen en la casa del vecino. Nadie lo quiere, y existen métodos de gestión de residuos que no pasan por quemarlos en ninguna parte y que crean puestos de trabajo, mientras aquí Pórtland aplica un plan que contempla más incineración y más despidos en sus plantas.

Pedimos a toda la sociedad navarra, instituciones, partidos políticos y sindicatos,  que tomen conciencia ante este crimen. Y junto con nuestro deseo de que nadie en ningún lugar  tenga que pasar por esta situación os pedimos  que, si vuestra cabeza os dice que no quiere que los residuos se quemen cerca de vuestras casas, que vuestro corazón os diga que tampoco queréis que se quemen cerca de las  casas de los demás.